Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 104 / 22.01.2018

Prezo orientativo:
10% de Desconto

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Ovos de troita arcoiris

Animais de cultivo / Semente de peixes

Oferta:

1450

Descrición:

Ovos embrionados de troita arcoiris (Oncorhynchus mykiss), todo-femias, procedentes dun núcleo de reprodutores domésticos. Testados e cualificados mediante certificación oficial veterinaria da Unión Europea como libres das principais enfermidades infecciosas, víricas ou bacterianas. Núcleo de reprodutores vacinados contra a enfermidade da "Boca Vermella" (Yersinia spp.), necrose pancreática infecciosa (IPN), septicemia hemorráxica viral (VHS) e necrose hematopoética infecciosa (IHN).

Características:

Ovos orixinarios de reprodutores obxecto dun programa de selección deseñado para obter altas taxas de crecemento, óptimos factores de condición e resistencia a enfermidades. Porcentaxe de eclosión ≥90%. Porcentaxe de deformidades ≤1%.

10% de desconto sobre Prezo Habitual

Data e Validez da Oferta: 22 de Xaneiro de 2018/30 días. Para reserva de pedidos contacte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com


Prazo de Entrega: Inverno 2018.


Forma de pago: A convir.

Observacións:

Os prezos non inclúen IVE nen portes a destino. Pedido mínimo para a exportación 300.000 unidades.