Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 103 / 07.08.2018

Dispoñibilidade:
Verán 2018.

Prezo orientativo:
10% Desconto

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Xuvenís domésticos de dourada

Animais de cultivo / Semente de peixes

Oferta:

1480

Descrición:

Xuvenís de dourada (Sparus aurata) procedentes dun núcleo de reprodutores domésticos  mantidos en estabulación controlada.

Características:

Animais vacinados frente a Vibrio anguillarum, Flexibacter maritimus, Aeromonas salmonicida. Suministrase  un 1% máis de animais especificados no pedido para cubrir posibles errores de contaxe. 100 % de peixes ben formados, 100% de alevins ben pigmentados.

 

10% de Desconto sobre Prezo Inicial

*Para recibir máis información sobre tallas e cantidades non dubiden en contactar coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com

Data e Validez da Oferta: 7 de Agosto/45 días.

Data de Entrega: Verán 2018.

Forma de Pago: A convir.

Observacións:

Os prezos excluen o IVE(10%) e portes a destino. A División de Acuicultura de Acuinuga ofrece supervisión técnica durante as fases de manexo, semente e aclimatación dos animais a súa explotación. Para máis información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com