Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 321 / 22.01.2018

Prezo orientativo:
10 % desconto

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Zix Virox

Tratamento da auga / Produtos

Oferta:

1447

Descrición:

Biocida de amplo espectro específico para limpeza e desinfección en instalacións de auga de mar/doce. Viricida de amplo espectro (norovirus, herpesvirus, etc.), bactericida con actividade frente a bacterias gram positivas e gram negativas( Aeromonas, Pseudomonas, Vibrionáceas), funxicida de amplo espectro, esporicida (fronte a esporas bacterianas e fúnxicas), antiprotozooario e alguicida. Dependendo da dose, pódese empregar en prevención sanitaria e tratamento de enfermidades externas en peixes, moluscos e crustáceos, desinfección de ovos, desinfección de tanques, depósitos e demais aparellos e utensilios.

Ingredientes: Combinación sinérxica de peróxidos, ácido peracético, estabilizantes e surfactantes.

Presentación: Bidóns de 5 kg (c.s.p. 500 L de solución final), 20 Kg (2000 L de solución final) y 200 Kg (20.000 L de solución final). 

Características:

Líquido incoloro. Produto totalmente biodegradable, non xenera residuos tóxicos ou perigosos para o medio ambiente. Fabricado baixo normas UNE para uso en desinfección de superficies, ambiental e alimentación. UNE-EN 13697, UNE-EN 1276, UNE-EN 1650. Inscrito no Rexistro oficial de Establecementos e Servizos Biocidas: 22/00043/S. MAGRAMA: 0788-P.

Oferta 10 % de Desconto sobre Prezo Habitual

Data e Validez da Oferta: 15 de xaneiro de 2018/30 días

Data de Entrega: 15 días laborais dende a data de pedido.

Forma de Pago: A Convir 

Observacións:

O prezo non inclúe IVE nen gastos de transporte a destino. Prezo variable segundo volume de compra e condicións de pago. Para máis información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com